Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CỦA 24 NƯỚC ĐỦ ĐIỀU KIỆN XUẤT KHẨU THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT ĐỘNG VẬT VÀO VIỆT NAM

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CỦA 24 NƯỚC ĐỦ ĐIỀU KIỆN XUẤT KHẨU THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT ĐỘNG VẬT VÀO VIỆT NAM

THỊT BÒ NHẬP KHẨU
                                                                                                                                         
TT
Quốc gia
Ngày cập nhật
 
1
ARGENTINA
12.01.2018Danh sách doanh nghiệp
2
AUSTRALIA
14.02.2019
Danh sách doanh nghiệp
3
AUSTRIA
08.9.2017
Danh sách doanh nghiệp
4
BELGIUM
01.10.2018
Danh sách doanh nghiệp
5
BRAZIL
21.01.2019
Danh sách doanh nghiệp
6
CANADA
31.01.2019
Danh sách doanh nghiệp
7
DENMARK
26.6.2018
Danh sách doanh nghiệp
8
FRANCE
18.12.2018
Danh sách doanh nghiệp
9
GERMANY
22.10.2018
Danh sách doanh nghiệp
10
HUNGARY
18.02.2019
Danh sách doanh nghiệp
11
INDIA
12.12.2017
Danh sách doanh nghiệp
12
IRELAND
08.09.2017
Danh sách doanh nghiệp
13
ITALY
05.6.2018
Danh sách doanh nghiệp
14
JAPAN
26.9.2018
Danh sách doanh nghiệp
15
KOREA, REPUBLIC OF
12.11.2018
Danh sách doanh nghiệp
16
LITHUANIA
08.9.2017
Danh sách doanh nghiệp
17
MALAYSIA
05.10.2017
Danh sách doanh nghiệp
18
THE NETHERLANDS
18.12.2018
Danh sách doanh nghiệp
19
NEW ZEALAND
31.01.2019
Danh sách doanh nghiệp
20
POLAND
18.01.2019
Danh sách doanh nghiệp
21
SPAIN
26.11.2018
Danh sách doanh nghiệp
22
UNITED STATES
31.01.2019
Danh sách doanh nghiệp
23
RUSSIA
16.07.2018
Danh sách doanh nghiệp
24
MEXICO
26.11.2018
Danh sách doanh nghiệp


(Nguồn: Cục Thú Y Việt Nam)

Truy cập Fanpage và Group facebook XUẤT NHẬP KHẨU HCM để cập nhật các thông tin mới nhất về xuất nhập khẩu:
Nguồn Mr. Khắc

Liên hệ:
Skype: khac5579
SĐT: 0949 63 53 89
Email: khac5579@gmail.com
Where there is a will, there is a way.!!!
Related Posts

0 nhận xét: